Nieuw boek voor trekkerfans  By

Nieuw boek voor trekkerfans


‘Wanneer schrijft u eens over ons?’ vroeg een jongen bij wie ik in de klas op bezoek was.
‘Hoe bedoel je?’ wilde ik weten.
‘Over hoe het is om op een boerderij te wonen,’ was het antwoord. ‘Een boek over trekkers. Avonturen in de ligboxenstal. Rondraggen op een skelter. Helpen op het land. Problemen met de gemeente.’
‘Ik zal er eens over denken,’ zei ik.
Twee zomers lang heb ik boerderijen bezocht. (Ik wil vooral Romke en Rixt in Woudsend bedanken voor hun hulp!)
En nu is er een nieuw boek. Een boek over het leven op het platteland. Over koeien en varkens.
Wat gebeurt er als twee boerderijen plaats moeten maken voor vakantiebungalows, voor een weg en een jachthaven?
Dan is het tijd om in actie te komen!