Boekpresentatie bovenop een piramide  By

Boekpresentatie bovenop een piramide


Waarom staat er een piramide in het bos bij Woudenberg? Waarom heet het bouwwerk: De Pyramide van Austerlitz? Waarom schrijf je dat met een y in plaats van een i? Waarom holden afgelopen woensdag 40 kinderen de trap op om bovenop de piramide ballonnen op te laten? Die laatste vraag is gemakkelijk te beantwoorden: omdat het feest was! De presentatie van een nieuw boek: HET RAADSEL VAN DE PYRAMIDE.
En waarom schreef ik dat boek? Omdat er heel veel te vertellen is over de Franse Tijd. Eindelijk staat dat allemaal weer eens in een lekker dik boek met drie hoofdpersonen die echt hebben bestaan: generaalszoon Francois, boerenzoon Hannis en weesmeisje Geertje. Geertje voert in de buurt van de piramide een hondenshow op. Ze droomt van een beter leven.